Nomotehnika

Ivan MILOTIĆ, doc. dr. sc., dipl. iur., Domagoj PERANIĆ, dipl. iur.

Zagreb, 2015.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

748

978-953-272-116-4

Tehnika izrade općih akata,

RRiF-360

Novo

140,00 kn

PREDGOVOR
Nomotehnika (složenica od grčkih riječi nomos (νόμος), što znači zakon i tehne (τέχνη) što znači vještina) kao tehnika izrade općih akata, ili u užem smislu, pravna znanost o strukturi pravila i općih akata te o njihovu sastavljanju i izradi, u Republici Hrvatskoj je sveprisutna.
Ne treba posebno isticati da je otprilike u posljednja dva desetljeća u Republici Hrvatskoj doneseno nekoliko tisuća općih akata, što pridonosi velikoj zbunjenosti i nesnalaženju pojedinca te, između ostalog, pravnoj nesigurnosti, opterećenju sudova, dvojakom tumačenju odredaba općih akata i sl.
U ovoj nepreglednoj šumi općih akata u kojoj, posebno u zadnje vrijeme, ima i onih koji izgledaju kao kuća koju su gradili različiti međusobno nepoznati i nepovezani graditelji, tako da je samo pitanje trenutka kada će se urušiti, u cijelosti se, nažalost, oživotvoruje tvrdnja akademika J. Barbića da je riječ o zakonodavnom stampedu u kojemu se nije uvijek moguće snaći. Stoga se u našemu pravnome proteku problemi ne pojavljuju samo u pogledu primjene općih akta, nego se neprestano, gotovo eksponencijalno rastući, gomilaju u pogledu razumijevanja njihovih odredaba.
U takvim smo situacijama, prilikom primjene propisa u praksi, prepušteni raznim oblicima snalaženja u svemu tome, a kada smo u prilici ili trebamo sastaviti neki opći akt, onda je situacija u najmanju ruku još dodatno složena.
Kako bi se svakome tko se nađe u takvoj neprilici ili potrebi olakšala izrada i promjena određenog općeg akta, kao pomoć u tome, svakako će poslužiti ovaj priručnik, jedini na tržištu takve vrste i formata. Ovaj je priručnik namijenjen ne samo onome tko se prvi put nađe u takvoj neprilici, nego i onima koji gotovo svakodnevno izrađuju i noveliraju različite vrste općih akata. Vrijednost ovog priručnika leži, između ostalog, u činjenici što daje konkretne primjere kako neki akt treba izraditi ili novelirati, a kako to nije preporučljivo činiti. Priručnik predstavlja spoj sažeto i jednostavno iznesenih teorijskih postavki usko povezanih s praksom koja je iznimno važna i koja ovome priručniku daje dodatnu vrijednost.
Nažalost, ne mogu se predvidjeti svi mogući slučajevi u kojima treba izraditi konkretan opći akt, sa svim njegovim formalnim sastavnicama, čiji bi se ogledni i univerzalno primjenjivi primjer mogao ponuditi u ovome priručniku. Međutim, čvrsto se nadamo da će svim čitateljima ovaj priručnik biti od koristi u praksi i ostvariti barem dio ciljeva zbog kojega su ga izradili naši vrsni autori i suradnici u okviru svojih područja koje iznimno kvalitetno

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju