Financijska matematika

Boško ŠEGO, prof. dr. sc., Zrinka LUKAČ, doc. dr. sc.

Zagreb, 2011.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

464

978-953-272-052-5

RRiF-120

Novo

130,00 kn

Knjiga Financijska matematika ponajprije je namijenjena studentima ekonomskih fakulteta, ali nadamo se da će biti veoma korisno štivo i stručnjacima koji se u svom radu koriste načelima ove znanstvene discipline ili rezultatima koji slijede iz tih načela. Kako bi čitatelj mogao provjeriti je li doista usvojio pojmove koji se ovdje izlažu i može li ih samostalno koristiti, udžbeniku je pridodan i CD na kojemu se nalaze programi izrađeni u Excelu. Sve Excel datoteke na CD-u koriste makro funkciju
GetFormula koja omogućuje pregledni prikaz formula kojima u pojedinim ćelijama računamo traženu vrijednost. Nadamo se da će to olakšati samostalno
učenje i usvajanje gradiva koje se često (potpuno pogrešno!) doživljava kao primjena mnoštva formula. Sigurni smo da bez dobrog poznavanja teorije, naročito načela na kojima se temelji financijska matematika, nije moguće riješiti mnogobrojne probleme koji i danas predstavljaju ne mali izazov – barem ako je suditi po rješenjima koja nam se gotovo svakodnevno nude u gospodarskoj praksi Republike Hrvatske.
Zahvaljujemo se studentima koji su svojim primjedbama i pitanjima tijekom nastave, odnosno konzultacija doprinijeli da više pozornosti obratimo nekim temama koje su matematičarima same po sebi razumljive, a u suštini uopće nisu trivijalne. Iskreno ćemo biti zahvalni svima koji nam ukažu na učinjene propuste i tako omoguće da se oni pri eventualnom novom izdanju isprave.
Zahvaljujemo se dr. sc. Vladi Brkaniću, glavnom uredniku biblioteke Poslovne financije, što je omogućio objavljivanje ovog sveučilišnog udžbenika. Svakako posebnu
zahvalnost dugujemo recenzentima prof. dr. sc. Luki Neraliću, doc. dr. sc. Nadi Pleli i prof. dr. sc. Zdravki Aljinović, koji su iznijeli niz primjedbi i sugestija na ovaj rad i
tako značajno doprinijeli njegovoj konačnoj verziji. Zahvaljujemo se i mladoj asistentici na Katedri za matematiku Ekonomskog fakulteta – Zagreb Margareti Gardijan,
mag. oec. što je dio ljeta provela provjeravajući rješenja primjera i zadataka. Naravno, greške koje će čitatelji uočiti naš su propust.
Posebnu zahvalnost iskazujemo na razumijevanju svima onima za koje, naročito nekoliko posljednjih mjeseci, nismo imali onoliko vremena koliko su (svojom strpljivošću i nenametljivošću) zaslužili.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju