Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika

Skupina autora

III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2011.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

752

978-953-272-046-4

Računski plan (prilog)

RRiF-150

Novo

200,00 kn

Stvaranje djelotvornih, suvremenih proračunskih procesa i institucija od velikog je značenja za sve zemlje. Ključ te izgradnje jesu propisi, računovodstveni sustavi i uređene klasifikacije; novčano poslovanje i sustav riznice; uspostavljeni financijsko-informacijski sustavi.
Razvijen, uređen i propisan sustav upravljanja javnim financijama omogućava: definiranje i provedbu ciljeva fiskalne politike; povezivanje s procesom donošenja političkih odluka kako bi se financijski efekti alternativnih političkih opcija (npr. kod projekata kapitalnih investicija) na proračun i gospodarstvo mogli mjeriti i uspoređivati; praćenje i kontrolu proračuna kroz godinu kako bi se mogle provesti korektivne aktivnosti u slučaju da je javna potrošnja veća od predviđene; nastojanja vlade u izgradnji učinkovitog sustava sprečavanja prijevare i korupcije stvaranjem transparentnog otvorenog sustava koji se može kontrolirati i revidirati; vladi učinkovito upravljanje zaduživanjem lokalnih vlasti; postizanje proračunskih standarda i financijske kontrole koja je nužna za pridruživanje EU.
Osnovni procesi u sustavu proračuna (Slika 1.) jesu: priprema proračuna (obuhvaća analiziranje, prognoziranje i planiranje), izvršavanje proračuna, nadzor te računovodstvo i izvještavanje.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju