Računovodstvo

Robert N. ANTHONY, prof. dr. sc., James S. REECE, prof. dr. sc.

Zagreb, 2004.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

636

953-6121-72-7

Financijsko i upravljačko računovodstvo

RRiF-160

Novo

208,57 kn

Današnje generacije svjedoci su značajnih i brzih tehnoloških i civilizacijskih promjena. Ekonomski fenomeni globaliziranog svijeta zadnjih godina nisu doveli u pitanje niti smanjile važnost računovodstva za njegovu funkciju u gospodarskom subjektu. Štoviše, utjecaj računovodstva na moderni sustav menadžmenta možda je danas značajniji od bilo kojeg drugog čimbenika. Uspješan suvremeni menadžment redovito se suočava s problemom stvaranja odgovarajuće predodžbe ili slike o nekom gospodarskom subjektu ili njegovom pothvatu. Bez prezentacije preglednih i pouzdanih financijskih izvješća namijenjenih vanjskim korisnicima, osobito, postojećoj i potencijalnoj klijenteli, nije mogu}e zadobiti njihovo povjerenje niti graditi stabilne i dugoročne poslovne odnose.
Računovodstvena profesija, utemeljena na stručnim i moralnim vrednotama, ugra|ena u intelekt ljudskih resursa bitna je karika moderne organizacije i menadžmenta svakog poduzeća. Poslovno okru`enje prepuno je dinamike, a poslovni doga|aji koji su središnja preokupacija računovodstvene funkcije od računovođa zahtijevaju više znanja i vještine nego {to je to sama knjigovodstvena tehnika. Prepoznavanje i bilanciranje poslovnih doga|aja u uvjetima tržišnih oscilacija, poslovna spajanja i razni oblici integracija, novi sofisticirani financijski instrumenti i njihov utjecaj na financijski položaj gospodarskog subjekta, izazov su za računovodstvenu struku.
Upravo stoga je za uspješno bavljenje računovodstvenom strukom najvažnije ovladavanje načelima računovodstva. Pridržavanje načela u računovodstvu najbolji je i najsigurniji put u svijet objektivnosti i realnosti financijskih izvješća.
Knjiga koja je pred Vama, obiljem jednostavnih, jasnih i poučnih primjera uvodi svakog čitatelja u svijet računovodstva. I ne samo to, uz temeljna računovodstvena načela koja sadrži financijsko računovodstvo, knjigom se otvaraju nove spoznaje iz menadžerskog računovodstva. Tako se jednom raćunovodstvenom knjigom čitatelju nudi temelj i nadgradnja, obvezno i alternativno, mjerljivo i nemjerljivo. Računovodstveni sustav je upravo ovakvom strukturom knjige potvrđen kao neizostavna sastavnica svakog sustava za donošenje poslovnih odluka.
Namjena ove knjige sa svojim brojnim poglavljima naprosto je pre{iroka da u jednoj rečenici obuhvati sve korisnike koji bi mogli izvući teorijske i praktične koristi. Ipak, najsažetije, prvi dio knjige moguće je preporučiti svim studentima i praktičarima koji se bave sastavljanjem i analizom financijskih izvješća. Drugi dio knjige specifično obra|uje temeljnu koncepciju menadžerskog računovodstva nudeći studentima kao i financijskim i nefinancijskim izvršiteljima u trgovačkom društvu kvalitetnu teorijsku i pragmatičnu platformu za donošenje odluka.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju