Računovodstvo proizvodnje

Skupina autora

II. dopunjeno izdanje, Zagreb, 2009.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

306

978-953-272-025-9

Sukladno zahtjevima HSFI, MRS-ova (MSFI) i poreznih propisa

RRiF-220

Novo

144,76 kn

Ovu je knjigu napisala skupina autora, a gradivo je raspoređeno u 11 poglavlja. Od početnih je materijala za seminare na ovu temu 2006. prvi put tiskana ova knjiga. Rasprodana je u relativno kratkom vremenu, pa su početkom 2009. autori bili pozvani da aktualiziraju i dopune svoje rukopise kako bi novo izdanje bilo poželjno kako za one koji već imaju prvo izdanje tako i za one koji se prvi put susreću s ovom našom specijaliziranom knjigom. Knjiga je podijeljena prema tematskim disciplinama, što omogućuje proučavanje onog područja koje zanima pojedinog čitatelja.
Računovodstvo proizvodnje namijenjeno je ponajprije proizvodnim poduzećima – trgovačkim društvima i obrtnicima dobitašima koji vode dvostavno knjigovodstvo. Deseto je poglavlje posvećeno problematici obračuna poljoprivredne proizvodnje. Priručnik će pružiti korisnu literaturu i onima koji se bave „proizvodnjom usluga“ jer se detaljno objašnjava praćenje troškova prema radnom nalogu, odnosno nositelju troškova.
U ovo su izdanje uneseni tekstovi o problematici obračuna proizvodnje – pogonski obračunski listovi te se objašnjava što znači pokrivanje varijabilnih i djelomično nadoknađivanje fi ksnih troškova u trenutcima kad treba tražiti konkurentsku prednost. Opsežno se objašnjavaju kalkulacije, vrste i tipovi, te kada se i u kojoj proizvodnji rabe.
Na kraju knjige (poglavlje 11) opisuje se problem kala, rasipa, kvara i loma u proizvodnji s poreznog, normativnog i knjigovodstvenog motrišta.
Aktualnost ovog izdanja temelji se na unošenju zahtjeva koje propisuju Hrvatski standardi fi nancijskog izvješćivanja (HSFI) i Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja (MSFI), odnosno MRS-ovi, te porezni propisi koji u nekim dijelovima dotiču proizvodnju. Primjena računovodstvenih standarda ponajprije utječe na vrednovanje zaliha proizvodnje u tijeku, poluproizvoda i gotovih proizvoda, u smislu njihove knjigovodstvene odnosno fer vrijednosti. Dakle, oni određuju što se sve od troškova smije uračunati u trošak proizvodnje (konverzije), a što se ne smije (npr. upravno prodajna režija, troškovi fi nanciranja i dr.). To treba imati na umu pri obračunu i kalkulaciji cijene proizvoda koje služe za poslovno odlučivanje od troškova koji se (u užem smislu) uračunavaju u cijenu zaliha proizvodnje radi financijskog izvješćivanja. Ta dvojakost ili ograničenje je nešto što proizlazi iz računovodstvenih propisa i što katkad izgleda nelogično s motrišta uprave društva. No s tim se moramo znati nositi i to moramo znati objasniti u pojedinim situacijama.

Kao redaktor knjige izražavam zahvalnost svim autorima koji su sudjelovali u stvaranju ovoga stručnog i znanstvenog djela (u nekim elementima) i doprinijeli razumijevanju ekonomije proizvodnje u Hrvatskoj s obračunskog i računovodstvenog motrišta. Knjiga je jedinstveno djelo u nas ove vrste i nadamo se da će biti od pomoći u operativnim poslovima u proizvodnim i uslužnim poduzećima, ali i korisno štivo studentima visokih škola i fakulteta iz kojeg će moći razotkriti sve „tajne“ ove gospodarske discipline. Stoga s radošću predajemo ovu knjigu u ruke čitatelja u uvjerenju da smo time pomogli poduzetništvu koje se bavi ovom teškom gospodarskom djelatnošću, ali bez koje nema napretka. Shvatili smo to kao svoju obvezu s ciljem suvremenog razvoja ove grane, pa se imamo pravo nadati boljitku ove djelatnosti.
Rado ćemo prihvatiti prijedloge i primjedbe, pa i nove autore, kako bi sljedeće izdanje bilo još bolje.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju