Kontroling

Klaus ZIEGENBEIN, prof. dr. sc.

IX. prerađeno i aktualizirano izdanje, Zagreb, 2008.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

614

978-953-272-009-9

Priručnik praktične poslovne ekonomije.

RRiF-240

Novo

190,48 kn

Priručnik praktične poslovne ekonomije treba poslužiti posredovanju općepriznatih i praktično uporabljivih osnovnih znanja suvremene teorije poslovne ekonomije u skladu s praksom, pregledno i zorno.

Udovoljavanje tako postavljenom cilju zajednička je stvar kako nakladnika tako i autora, koji su svojim radom na visokim školama, kao vodeći djelatnici poduzeća te poslovno-ekonomski savjetnici poduzeća bili u mogućnosti prikupiti raznovrsna znanja i iskustva.

Priručnik praktične poslovne ekonomije obuhvaća više jedinstveno oblikovanih svezaka, od kojih se svaki sastoji od po dva dijela:

    •  tekstualnog, koji je sustavno raščlanjen, s mnoštvom primjera i prikaza koji olakšavaju posredovanje znanja. Brojna kontrolna pitanja s mogućim rješenjima služe provjeri znanja. Opsežni popisi literature za svako poglavlje upućuju na korištenu literaturu, kao i na onu koja se može kasnije koristiti;
    • vježbenog, koji sadrži brojne zadatke i slučajeve s rješenjima danim u nastavku, a koja na postupan i razumljiv način uvode u poslovno-ekonomsku problematiku.

Priručnik praktične poslovne ekonomije kao serija stručnih praktičnih knjiga prije svega se obraća:

  • studentima stručnih visokih škola i sveučilišta, akademija i ostalih institucija, kojima treba pružiti sustavni uvod u dijelove poslovne ekonomije koji omogućuje praktičnu primjenu;
  • praktičarima u poduzećima koji se usavršavaju unutar svog stručnog područja djelovanja, te stječu fundirani uvid u susjedna područja ili se žele poslužiti opsežnim poslovnim priručnikom.

Zahvalan sam na sugestijama koje služe daljnjem poboljšanju ove serije stručnih knjiga.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju