Analiza poslovne uspješnosti

Vinko BELAK, prof. dr. sc.

Zagreb, 2014.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

414

978-953-272-101-0

Ova je knjiga logičan nastavak, a u nekim važnim poglavljima i zamjena za knjigu “Menadžersko računovodstvo” koju sam napisao još davne 1995. godine.

RRiF-310

Novo

220,00 kn

Predgovor
Ova je knjiga logičan nastavak, a u nekim važnim poglavljima i zamjena za knjigu “Menadžersko računovodstvo” koju sam napisao još davne 1995. godine.
Malo je područja koja toliko zanimaju ekonomiste, a posebno analitičare, kao što je analiza poslovne uspješnosti koja obuhvaća:
- analizu financijskih izvještaja
- analizu tržišnih pokazatelja
- analizu nefinancijskih pokazatelja.
Glavna je značajka ove knjige da se ona po sadržaju i pristupu bitno razlikuje od svih sličnih knjiga. Naime, u njoj su na poseban način obrađene bitne teme i problemi iz područja analize poslovne uspješnosti, s posebnim usmjerenjem na praktičnu primjenu. Posebno su obrađeni problemi koje većina autora izbjegava obraditi zato što su zaključci u vezi s njima vrlo rizični.
Analiza financijskih izvještaja stara je koliko i financijski izvještaji. Može se postaviti pitanje: „Kako to da toliko godina staro područje računovodstva i menadžmenta nije do sada potpuno rasvijetljeno i konačno razjašnjeno do detalja.“
Prvi je razlog taj što se oblici i načini priznavanja stavaka u računu dobiti i gubitka i bilanci značajno mijenjaju kroz vrijeme i postaju sve kompleksnijima.
Drugi je razlog taj što su modeli izvještaja različiti po regijama i zemljama.
Treći razlog leži u tome što se ekonomisti ne slažu u mnogim stajalištima, što je posljedica kompleksnosti toga ekonomskog područja. Zbog toga je taško naći literaturu koja cjelovito i detaljno rasvjetljava probleme analize financijskih izvještaja i analize tržišnih pokazatelja.
Predmetna analiza financijskih izvještaja i poslovne uspješnosti općenito stavljena je u kontekst EBIT(DA) okruženja iz jednostavnog razloga što su u posljednje vrijeme pokazatelji EBIT i EBITDA toliko naglašeni u literaturi i u praksi da se jednostavno ta njihova dominacija ne može ignorirati.
Zanimljivo je i izračunavanje vrijednosti poduzeća (EV) kao mjerila performanse uspješnosti. Intrigantno je i pitanje: „Zašto poduzeće manje vrijedi što ima više gotovine i gotovinskih ekvivalenata?“
Najviše iznenađuje upotrebna vrijednost odnosa pokazatelja EV/EBITDA za donošenje odluka o kupnji dionica na tržištu kapitala, ali i u ocjeni performanse poduzeća. Vrijednost toga pokazatelja osigurala je konstrukcija njegove kontrolne mjere.
Utjecaj orijentacije računa dobiti i gubitka, prema logici EBIT-a, bio je toliko jak da je i u računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) zabranjeno iskazivanje bilo koje stavke kao izvanredne stavke. To je kod mnogih oblika službenih financijskih izvještaja dovelo do činjenice da je nekadašnja poslovna dobit dobila drukčiji sadržaj nego što je to nekad bilo jer su u nju uključeni i ostali prihodi i rashodi. Nažalost, praktični sadržaj takve dobiti ne odgovara preciznom modelu EBIT. Uključivanjem nekadašnjih izvanrednih stavki u poslovnu dobit došlo je do miješanja ponavljajućih i neponavljajućih prihoda i rashoda, odnosno ponavljajuće i neponavljajuće dobiti. Zbog toga je potrebno mnogo dodatnih objašnjenja, ovisno o tome s kojom se svrhom koristi informacija o EBIT-u ili EBITDA-u. Pokazatelji EBIT i EBITDA nastali su na logici procjenjivanja vrijednosti poduzeća na tržištu kapitala. S tog motrišta EBIT može biti značajna informacija. Međutim, s motrišta vlasnika poduzeća i dioničara pogled je drukčiji jer njima ne pripada dio plaćen za kamate niti dio koji kroz porez uzima država a koji su sastavni dio EBIT-a.
Zbog toga ima različitih stajališta autora o vrijednosti i značenju EBIT-a i EBITDA-a. Neki autori pretjerano hvale te dvije mjere, dok su drugi njima razočarani. Zbog toga se ovdje nastoji dati realna ocjena vrijednosti i uloge tih pokazatelja.
Postoji još jedna razlika između ove knjige i ostalih sličnih knjiga. Najčešće se u literaturi pokazatelji financijske performanse prikazuju na previše pojednostavljenim primjerima ili čak bez primjera. Zbog toga mnogi praktični problemi analize ostaju nejasni. Osim toga, za većinu pokazatelja ne navodi se kontrolna mjera. Posljedica toga je da kada se izračuna neki pokazatelj nije jasno je li on dobar ili loš. Primjerice, lako je izračunati da je neki pokazatelj 6 %. Međutim, ako nema odgovarajuće kontrolne mjere, ostaje nejasno je li to dobar ili loš rezultat.
U ovoj se knjizi nastoji za svaki pokazatelj, kada god je to moguće, istaknuti njegova kontrolna mjera. Dio analize posvećen je detaljnijim objašnjenjima radnog kapitala i njegove uloge u proporcijama bilance.
Potanko je objašnjena i uloga financijske poluge te njezin utjecaj na netodobit. Do sada nije isticano da razina financijske poluge treba utjecati na promjenu kontrolne mjere za povrat na glavnicu (ROE), što je već dugo nerazjašnjen odnos.
Naime, ako je trošak vlasničkog kapitala izračunat prema obrascu CAPM 12 % ili 13 %, postavlja se pitanje ostaje li kontrolna mjera povrata na vlasnički kapital ista i u slučaju kada se vlasnički kapital značajno smanji ili poveća. To će biti na poseban način objašnjeno u ovoj knjizi.
Do mnogih se zaključaka u vezi s pokazateljima i njihovim kontrolnim mjerama došlo pod određenim pretpostavkama jer se drukčije ne može raditi. To za svakoga autora predstavlja određeni rizik od moguće pogreške. Međutim, autori koji otkrivaju nove pristupe, nove pojedinosti u analizama i nove pokazatelje, jednostavno moraju prihvatiti taj rizik jednako kao i čitatelji jer inače ne bi bilo razvoja i rasvjetljavanja predmetnog područja.
Konačno, može se postaviti pitanje: „Zašto treba toliko puno pokazatelja performanse za procjenu uspješnosti poduzeća?“ Odgovor je jednostavan: „ Za analizu jednostavnijih financijskih izvještaja dovoljno je samo nekoliko pokazatelja performanse da rezultati postanu jasni.“
Međutim, kod složenijih struktura financijskih izvještaja tek rasvjetljavanje s više strana otkriva pravo stanje stvari. Može se postaviti i drukčije pitanje: „Zašto ne 200 pokazatelja?“ Odgovor i na to pitanje je jednostavan: „Može ih se nabrojiti i više od 200, ali tada dolazi do ponavljanja i preklapanja pokazatelja, što najčešće stvara zbrku.“
U analizi poslovne uspješnosti pojavljuje se problem u slučaju kada poduzeća provedu postupak revalorizacije materijalne imovine. Naime, revalorizacija materijalne imovine utječe na većinu pokazatelja uspješnosti što onemogućava usporedbe kroz vrijeme i usporedbe s kontrolnim mjerama. Zbog toga se daju i neophodne prepravke pokazatelja koje isključuju utjecaj revalorizacije.
Posebnost ove knjige je obrada analize i mjerenja poslovne uspješnosti pomoću modela Balanced Scorecard i modela EFQM Excellence. Do sada je o modelu Balanced Scorecard napisano na stotine tisuća stranica. O modelu EFQM Excellence za procjenu poslovne izvrsnosti, koji je osnovica za dodjeljivanje Europske nagrade za izvrsnost, napisano je nešto manje stranica, ali isto je riječ o golemom broju. Međutim, u dostupnoj se literaturi vrlo rijetko obrađuje dio koji se odnosi na mehanizme za mjerenje uspješnosti odnosno izvrsnosti. Zbog toga se nakon obrade financijskih pokazatelja daju dva primjera koji će pomoći analitičarima pri konstrukciji konkretnih modela mjerenja uspješnosti utemeljenih na modelima Balanced Scorecard i EFQM. Ta dva modela mjerenja uspješnosti, a posebno model EFQM Excellence, sadržavaju i nefinancijske mjere kao što su motivacija zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih, neto promovirajući rezultat kupaca, kvaliteta vodstva, učinkovitost strategije, upravljanje ljudskim resursima, kvaliteta procesa, odnos prema kupcima i društvena odgovornost. Nefinancijski pokazatelji trebali bi otkriti kakvi će se rezultati vjerojatno pojaviti u budućnosti.
U razgovoru s računovođama, analitičarima i istraživačima istaknuta je potreba da se nazivi pokazatelja i ostali izrazi daju i na engleskom jeziku. Zbog toga se za većinu pokazatelja daju engleski nazivi. Osim toga, na kraju se daju nazivi svih stavaka računa dobiti i gubitka i bilance na engleskom jeziku.
U svakom slučaju, iskreno se nadam da će se ova knjiga svidjeti čitateljima i da će im umnogome pomoći u poslu.

Svibanj, 2014.
Autor: prof. dr. sc. Vinko Belak

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju