Članovi društva, članovi uprave, prokuristi i likvidatori

Anja BOŽINA, mr. (uredila)

Zagreb, 2017.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

392

978-953-272-150-8

Pravna, računovodstvena i porezna praksa

PREVIEW

RRiF-460

Novo

280,00 kn

PREGOVOR
Članovi društva, članovi uprave, izvršni direktori, prokuristi i likvidatori zanimljiva su kategorija fizičkih osoba ako ih promatramo na temelju propisa o obveznom osiguranju i propisima o oporezivanju njihovih primitaka. Dok članovi društva predstavljaju ‘’vlasničku’’ strukturu društva, uprava je organ trgovačkog društva, prokuristi donose odluke na temelju posebne trgovačke punomoći, a likvidatori provode likvidaciju društva. Često su članovi društva ujedno i članovi uprave, djeluju kao zaposlenici, ali i kao vanjski suradnici. Sve to dodatno komplicira porezni i socijalni sustav. S početkom 2017. godine na snagu je stupila porezna reforma koja je u bitnome promijenila porezno postupanje kada je riječ o isplati plaće članovima uprave i izvršnim direktorima te su jednako tako aktualizirana pitanja vezana za obvezno osiguranje navedenih osoba.
Obvezno osiguranje te sve druge porezne obveze koje nastaju zbog obavljanja redovitih poslovnih procesa (statusna pitanja i način rada, pretpostavke odgovornosti i sl.) ovise o ugovornom odnosu koje te fizičke osobe imaju s trgovačkim društvom u kojemu obavljaju svoju funkciju (menadžerski ugovori, ugovori o radu, ugovori o nalogu, ugovori o prokuri i sl.).
Svrha je ovog priručnika omogućiti lakše snalaženje i primjenu pravnih i poreznih propisa te propisa koji proizlaze iz socijalnih osiguranja, a odnose se na članove društva, članove uprave, izvršne direktore i prokuriste. Sve to obuhvaća obračunske i računovodstvene postupke koji prate navedene funkcije, a opisani su i u priručniku. Stoga pri predviđanju mogućih troškova treba znati kakav je ugovor potrebno sklopiti s navedenim osobama. Jednako tako, prema odredbama pravnih propisa potrebno je razumjeti sva prava i obveze koje je zakonodavac stavio pred njih. Glede svega navedenog, pokušali smo na razumljiv i jednostavan način približiti pravnu i poreznu problematiku te problematiku obveznog osiguranja vezanu za utvrđivanje, obračun i isplatu raznih primitaka, kao što su isplate dobitka, naknade za rad, nadoknade troškova koji nastaju obavljanjem poslova u odnosu na trgovačko društvo. Stoga je ovaj priručnik namijenjen vodećem osoblju u trgovačkom društvu, računovođama, knjigovođama za obračun dohodaka te svim drugim osobama koje trebaju donositi odluke u vezi s isplatom raznih primitaka koji će, ovisno o njihovoj (ne)oporezivosti, u određenoj visini teretiti rashode društva.
U ovom se priručniku na jednom mjestu sažeto se prikazuje sva problematika te na pregledan način daje praktičan prikaz odluka, ugovora, obračuna i obrazaca koji prate pravne, računovodstvene i porezne obveze. Posebnu smo pozornost posvetili poreznim obvezama koje proizlaze iz poslovanja, rukovođenja te prava na isplatu raznih primitaka (kao što su udijeli u dobitku, porezni položaj privatnih troškova, pozajmice članovima društva, korištenje imovinom društva za privatne potrebe (automobili i dr.), nagrađivanje članova uprave i zaposlenika u dionicama, obveze koje proizlaze iz socijalnog osiguranja, troškovi nastali na službenom putu rukovodnih osoba, kapitalne primitke i dr.).
Ovo je naš prvi priručnik koji na opisani način obuhvaća upravne osobe. Svim čitateljima želimo lako razumijevanje ove specifične problematike, a bit ćemo zahvalni na sugestijama koje ćemo uzeti u obzir u sljedećem izdanju.

Zagreb, lipanj 2017. godine

Uredništvo RRiF-a

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju