Ovršni zakon i bitni pravilnici

Ante VIDOVIĆ, dipl.iur. (pripremio)

Zagreb, rujan 2017.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

140

978-953-272-152-2

PREVIEW

RRiF-470

Novo

57,15 kn

Početkom kolovoza ove godine stupile na snagu izmjene i dopune Ovršnog zakona (osim nekoliko odredaba sa stupanjem na snagu početkom rujna), koje se u značajnome dijelu odnose na ovrhu na novčanim sredstvima. S obzirom na to da upravo u pogledu toga sredstva ovrhe u aktualnoj praksi ima daleko najviše upita, odlučili smo izdati pročišćeni tekst Ovršnog zakona i počišćene tekstove bitnih pravilnika (donesenih na temelju toga Zakona), uz kazalo pojmova za preglednije i lakše snalaženje u samome izdanju.

Ovršni je zakon donesen prije nešto manje od pet godina i od tada je dvaput u značajnome opsegu mijenjan i dopunjavan. Mijenjani su i podzakonski propisi.

Riječ je o vrlo bitnim pravilnicima kojima se (između ostalih) uređuje zadužnicai tzv. administrativna zabrana, uz urednički pročišćene tekstove sljedećih pravilnika:

  1. Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu
  2. Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice
  3. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
  4. Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika
  5. Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica.

Time se zapravo, prema najnovijim propisima, daje relevantan normativni okvir instituta ovrhe na novčanim sredstvima.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju