RRiF-ov računski plan za poduzetnike

Vlado BRKANIĆ, dr. sc., i Tamara CIRKVEN FILIPOVIĆ dr. sc.

XXII izdanje, Zagreb, veljača 2018.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

168

978-953-272-154-6

Novo XXII. izdanje obuhvaća dopune i razradu analitičkih računa koji su u prvom redu proizišli iz zahtjeva poreznih propisa. Riječ je o posebnom obuhvaćanju nepriznatog PDV-a kod nabave i uporabe osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza poduzetnika, o troškovima napitaka tijekom rada zaposlenika, o troškovima prehrane za određene radnike te o drugim usklađenjima i ažuriranjima analitičkih računa (konta).

RRiF-490

Novo

60,00 kn

SADRŽAJ
RAZRED 0 – Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina
RAZRED 1 – Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkotrajna potraživanja, troškovi i prihod budućeg razdoblja
RAZRED 2 – Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja, odgođeno plaćanje i prihodi budućeg razdoblja
RAZRED 3 – Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
RAZRED 4 – Troškovi prema vrstama, financijski i ostali rashodi
RAZRED 5 – Mjesta i nositelji troškova
RAZRED 6 – Proizvodnja, biološka imovina, gotovi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji
RAZRED 7 – Pokriće rashoda i prihodi razdoblja
RAZRED 8 – Financijski rezultat poslovanja
RAZRED 9 – Kapital i pričuve te izvanbilančni zapisi
Odluka o usvajanju RRiF-ovog računskog plana za vlastite potrebe
Zakon o računovodstvu
Opći porezni zakon (izvadak - pročišćeni tekst)
Zakon o porezu na dobit (izvadak - pročišćeni tekst)

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju