RRiF-ov računski plan za poduzetnike

Vlado BRKANIĆ, dr. sc., i Tamara CIRKVEN FILIPOVIĆ dr. sc.

XXIII izdanje, Zagreb, veljača 2019.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

168

978-953-272-172-0

Novo XXIII. izdanje RRiF-ova računskog plana za poduzetnike obuhvaća dopune koje su proizišle iz novih izmjena poreznih propisa u području dohotka, dobitka i PDV-a koji se primjenjuju od 1. siječnja 2019. godine. Riječ je o nagradama za radne rezultate i drugim oblicima dodatnog nagrađivanja radnika koje poslodavci mogu isplaćivati svojim zaposlenicima, o izdavanju i uporabi jednonamjenskih i višenamjenskih vrijednosnih kupona te o drugim usklađenjima i ažuriranjima analitičkih računa (konta).

RRiF-530

Novo

60,00 kn

SADRŽAJ
Predgovor
RAZRED 0 - Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina
RAZRED 1 - Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkotrajna potraživanja, troškovi i prihod budućeg razdoblja
RAZRED 2 - Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja, odgođeno plaćanje i prihodi budućeg razdoblja
RAZRED 3 - Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
RAZRED 4 - Troškovi prema vrstama, financijski i ostali rashodi
RAZRED 5 - Mjesta i nositelji troškova
RAZRED 6 - Proizvodnja, biološka imovina, gotovi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji
RAZRED 7 - Pokriće rashoda i prihodi razdoblja
RAZRED 8 - Financijski rezultat poslovanja
RAZRED 9 - Kapital i pričuve te izvanbilančni zapisi
Odluka o usvajanju RRiF-ovog računskog plana za poduzetnike
Zakon o računovodstvu
Opći porezni zakon (izvadak - pročišćeni tekst)
Zakon o porezu na dobit (izvadak - pročišćeni tekst)

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju