RRiF-ov računski plan za poduzetnike

Vlado BRKANIĆ, dr. sc., i Tamara CIRKVEN FILIPOVIĆ dr. sc.

XXIV izdanje, Zagreb, ožujak 2020.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

172

978-953-272-183-6

Novo XXIV. izdanje RRiF-ova računskog plana za poduzetnike obuhvaća dopune koje su proizišle iz posljednjih izmjena poreznih propisa u području dohotka, dobitka i PDV-a koje se primjenjuju od 1. siječnja 2020. godine. Riječ je o neoporezivim isplatama za topli obrok i smještaj radnika, neoporezivim novčanim nagradama, o naknadama za troškove redovne skrbi djece radnika, naknadama za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika i dr., te o drugim usklađenjima i ažuriranjima analitičkih računa (konta). S tom je svrhom otvoren novi sintetički račun 462 koji obuhvaća i te troškove.

RRiF-570

Novo

60,00 kn

SADRŽAJ
Predgovor XXIV. izdanju 2020. godine
RAZRED 0
     Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina*
RAZRED 1
     Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkotrajna potraživanja, troškovi i prihod budućeg razdoblja
RAZRED 2
     Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja, odgođeno plaćanje i prihodi budućeg razdoblja
RAZRED 3
     Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
RAZRED 4
     Troškovi prema vrstama, financijski i ostali rashodi
RAZRED 5
     Mjesta i nositelji troškova
RAZRED 6
     Proizvodnja, biološka imovina, gotovi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodajia
RAZRED 7
     Pokriće rashoda i prihodi razdoblja
RAZRED 8
     Financijski rezultat poslovanja
RAZRED 9
     Kapital i pričuve te izvanbilančni zapisi
Odluka o usvajanju RRIF-ovog računskog plana za poduzetnike
Zakon o računovodstvu
Opći porezni zakon
Zakon o porezu na dobit

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju