Blagajničko poslovanje i fiskalizacija

Katarina HORVAT JURJEC, mr. sc., (uredila)

II. izdanje, Veljača 2013.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

224

978-953-272-078-5

Od početka 2013. dogodile su se značajne novosti u blagajničkom poslovanju obveznika (poduzetnika) poreza na dobitak i poreza na dohodak.

RRIF-030

Novo

100,00 kn

Od početka 2013. dogodile su se značajne novosti u blagajničkom poslovanju obveznika (poduzetnika) poreza na dobitak i poreza na dohodak. Riječ je o uvođenju poreznog nadzora (fiskalizaciji) u prometu gotovinom, izmjenama u blagajničkom poslovanju koje se odnose na dopuštenu visinu uporabe gotovine pri nabavama dobara ili plaćanju usluga te o propisanoj visini blagajničkog maksimuma. Upravo je to bio razlog da poslije 16 godina izađe drugo izdanje knjige Blagajničko poslovanje.

U poslovnoj praksi gotovo da i nema poduzetnika koji u većoj ili manjoj mjeri ne posluju gotovinom, stoga se često postavljaju razna pitanja kao, primjerice, što se može isplatiti i naplatiti u gotovu novcu, kome se moæe plaćati u gotovini, postoje li ograničenja u svotama, kolika je maksimalna svota gotovine koja se moæe dræati u blagajni, na koji način je moguće podignuti gotovinu, odnosno na koji način je potrebno položiti gotov novac na transakcijski račun te kako je potrebno navedeno evidentirati u poslovnim knjigama. Jednako tako, brojna su pitanja iz područja fiskalizacije, npr. tko je obveznik fiskalizacije, što znači fiskalizirati račun, koji su obvezni elementi fiskaliziranog računa i tome slično. Odgovori na takva, ali i mnoga druga pitanja, mogu se pronaći u ovoj knjizi. 

Prvo poglavlje obrađuje ustroj blagajničkog poslovanja odnosno objašnjava tko je sve i na koji način obvezan voditi blagajnu, kako primijeniti odredbe o visini blagajničkog maksimuma i na koji način postupati sa svotom iznad blagajničkog maksimuma. Dani su primjeri Pravilnika o blagajničkom poslovanju te primjer Odluke o blagajničkom maksimumu.

U drugom su poglavlju na praktičnim primjerima obrađeni obrasci gotovinskoga platnog prometa, a u trećem je poglavlju obrađena tehnika obavljanja blagajničkog poslovanja. Dani su praktični primjeri ispunjavanja isplatnica, uplatnica i blagajničkog izvještaja, naloga za uplatu odnosno isplatu (HUB 3) te je objašnjeno kako navedene poslovne događaje treba evidentirati u poslovnim knjigama poduzetnika, uz obrazloženje koje je primitke dopušteno isplaćivati u gotovini.

Četvrto se poglavlje u cijelosti odnosi na fiskalizaciju blagajničkog poslovanja, uz objašnjenja kako treba izgledati interni akt poduzetnika, što sve treba fiskalizirati, koja su propisana oslobođenja i tome slično.

Peto je poglavlje knjige posvećeno kreditnim karticama u blagajničkom poslovanju. O posebnostima blagajničkog poslovanja u trgovini i ugostiteljstvu moæe se pročitati u šestom i sedmom poglavlju, dok je problematika vođenja blagajne kod obrtnika i slobodnih zanimanja – obveznika poreza na dohodak obrađena u osmom poglavlju. Deviznoj blagajni i poslovanju stranom gotovinom posvećeno je deveto poglavlje. Osim navedenoga, priručnik sadræava i pregled propisa koji uređuju blagajničko poslovanje i fiskalizaciju u prometu gotovim novcem. 

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju