Međunarodni ugovori

Jadran ANTOLOVIĆ prof. dr.sc.

Zagreb, 2013.

HADRIAN d.o.o. za usluge i trgovinu, Zagreb

978-953-7984-00-7

Republika Hrvatska stranka je brojnih međunarodnih ugovora u području zaštite kulturnih dobara, budući da je bogata raznovrsnom kulturnom baštinom i ima poseban interes zaštiti to nacionalno bogatstvo, a što je posebno uređeno i Ustavom Republike Hrvatske.

HAD-010

Novo

80,00 kn

SADRŽAJ
1. UVOD
2. ODREDBE O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA U MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA O RATNOM PRAVU I SIGURNOSTI
    Povijesni pregled razvoja pravnih normi o zaštiti kulturnih dobara u oružanom sukobu
    Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba sa Protokolima
    Obveze države članice Konvencije i protokola
    Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i Protokoli (Haag, 14. svibnja 1954.)
    Pravilnik o izvršavanju Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba
    Protokol uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobra u slučaju oružanog sukoba
    Drugi Protokol uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (Haag, 26. ožujka 1999.)
3. KONVENCIJE UNESCO-A O ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE
    Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine
    Obveze države članice Konvencije
    Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Pariz, 23. studenoga 1972.)
    Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara
    Obveze države članice Konvencije
    Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara (Pariz, 14. studenoga 1970.)
    Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine
    Obveze države članice Konvencije
    Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine (Pariz, 2. studeni 2001.)
    Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine
    Obveze države članice Konvencije
    Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (Pariz, 17. listopada 2003.)
4. KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE
    Konvencija o zaštiti graditeljske baštine Europe
    Obveze države članice Konvencije
    Konvencija o zaštiti graditeljske baštine Europe (Granada, 3. listopada 1985.)
    Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine
    Obveze države članice Konvencije
    Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine – revidirana (Valetta, 16. siječnja 1992.)
    Konvencija u europskim krajobrazima
    Obveze države članice Konvencije
    Konvencija u europskim krajobrazima (Firenca, 20. listopada 2000.)
    Okvirna konvencija o vrijednosti kulturne baštine za društvo
    Obveze države članice Konvencije
    Okvirna konvencija o vrijednosti kulturne baštine za društvo
    Europska konvencija za zaštitu audiovizualne baštine
    Obveze države članice Konvencije
    Europska konvencija za zaštitu audiovizualne baštine
5. DRUGE KONVENCIJE O ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE
    UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima
    Obveze države članice Konvencije
    UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima (Rim, 24. lipnja 1995.)
6. BILATERALNI MEĐUNARODNI UGOVORI
    Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara
    Ugovor između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a
7. ŽIVOTOPIS AUTORA

Format Adobe DRM ePub
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na svim uređajima