Upravljanje krizom

Majda TAFRA-VLAHOVIĆ

Zaprešić, 2011.

"> Veleučilište "Baltazar Zaprešić"

335

978-953-7670-63-4

procjene, planovi, komunikacija

BAK-200

Novo

43,81 kn

Autorica se u ovom udžbeniku bavi kriznim menadžmentom, područjem koje je kod nas zanemareno, iako su potrebe za znanjima i vještinama nužnima za svladavanje krize, sve veće. Životne su potrebe uzrokovale da sve veći broj agencija i institucija organizira kratkoročne seminare na temu kriznog menadžmenta, ali do sada toj temi još nitko nije prišao na ovako sustavan način, uputio na teorijsku valjanost te na primjerima slučaja temu posve približio korisnicima udžbenika.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Samo na jednom uređaju