Svet osiguranja 1 2016.

Razni autori

februar 2016.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

52

Finansijski mesečnik, za februar 2016. - izdanje za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju

TEC-2016-01sos

Novo

22,50 kn

SADRŽAJ
UVODNIK
    Da li je moguće?
SADRŽAJ
VESTI
INTERVJU
    Vilma Učeta Duzlevska, generalna direktorka Kroacija osiguranja - Život AD Skopje
TEMA BROJA
    Standardi u osiguranju
KRUPNIM SLOVIMA
    Elektronsko poslovanje u osiguranju
KOMENTAR
    Nebojša Žarković – Obuka posrednika i zastupnika po novim propisima
AKTUELNO
    Kako pad prinosa na obveznice utiče na ulaganja osiguravača?
    Osiguranje u novom Zakonu o stanovanju
    Ekonomske prognoze za 2016
KOLUMNA
    Osiguranje na dar
TRENDOVI
    Tehnologija menja tržište osiguranja motornih vozila
    Osiguranje života
    Budućnost tržišta osiguranja
REOSIGURANJE
    Postizanje optimuma u poslovima reosiguranja?
ANALIZA
    Osiguranje u medijima u 2015
ISTRAŽIVANJE
    Deloitte – Talenti u osiguranju
SOLVENTNOST II
    Prelazne mere - pokušaj kapitalne relaksacije
SVETSKA TRŽIŠTA
    Allianzov barometar rizika za 2016. godinu
    Prirodne katastrofe u 2015
IZ UGLA ZASTUPNIKA
PRODAJA
    Digitalizacija
    Postizanje cilja
MENADŽMENT
    O ljudima i parama
MARKETING
    Krizni PR
SUDSKA PRAKSA I POJMOVI

 

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju