Svet osiguranja 3 2016.

Razni autori

mart 2016.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

68

Finansijski mesečnik, za mart 2016. - izdanje za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju

TEC-2016-03sos

Novo

22,50 kn

SADRŽAJ
Uvodnik
Sadržaj
VESTI
INTERVJU
     Gordana Bukumirić; predsednica Izvršnog komiteta Uniqa osiguranja
TEMA BROJA
      Specijalizacija u osiguranju
KOLUMNA
     D&O polise – Moćan saveznik
AKTUELNO
     Uloga osiguranja u razvoju privrede
     Osiguranje umetničkih dela u sefovima banaka
     Osiguranje u poljoprivredi
TRENDOVI
     Kako bankari vide saradnju sa osiguravačima?
MINIVJU
     Maria Contantinou; direktor funkcije Upravljanja mrežom i Stanovništvo
TRENDOVI
     Prevare u osiguranju i njihova prevencija
     Osiguranje mobilnih telefona i tableta
ANALIZA
     Istorija razvoja osiguranja u Srbiji
RAZGOVARAMO
      Heimo Gruber; rukovodilac Odeljenja za osiguranje odgovornosti u RiskConsultu; VIG Grupa
ISTRAŽIVANJE
     Od čega se osiguravamo, kako i zašto?
REOSIGURANJE
     Šta muči svetske reosiguravače
KRUPNIM SLOVIMA
     Porez na zaradu iz druge države
KOMENTAR
     Skupovi osiguravača u Srbiji
REGION
     Makedonija – Nove polise osiguranja
SVETSKA TRŽIŠTA
     Međunarodno udruženje pomorskih osiguravača
     Poslovanje giganata
PRAKSA
     Ulaganja društava za osiguranje u okruženju niskih kamatnih stopa
MENADŽMENT
     Privatni vs. poslovni život
MARKETING
     Neuromarketing
SUDSKA PRAKSA I POJMOVI

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju