Svet osiguranja 7/8 2016.

Razni autori

jul / august 2016.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

68

Finansijski mesečnik, za jul / august 2016. - izdanje za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju

TEC-2016-07/8sos

Novo

22,50 kn

SADRŽAJ
Uvodnik
VESTI
INTERVJU
     Kristof Cetl; generalni direktor GRAWE osiguranja
TEMA BROJA
     Privreda u očima osiguravača
AKTUELNO
     Zdravstveno zbrinjavanje radnika sve aktuelnije
KOMENTAR
     Nebojša Žarković – Društva za uzajamno osiguranje
AKTUELNO
     Problemi u saradnji osiguravača i auto servisera
     Brexit i osiguranje
RAZGOVARAMO
     Duško Jovanović; generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije
INOVACIJE
     Spremnost na prihvatanje promena
     Jiri Fialka: Novi, disruptivni model osiguravajućeg poslovanja
TRENDOVI
     Swiss Re SONAR 2016
     Novi proizvodi u osiguranju
OBRADA ŠTETA
     Krzisztof Jablonski; direktor Van Ameide CEE
RAZGOVARAMO
     Profesor dr Wolfgang Rohrbach
KRUPNIM SLOVIMA
     Telematika u osiguranju motornih vozila
REGION
     Makedonija – Šta se nudi uz putno osiguranje
MENADŽMENT
     Predah od jurnjave
IZ UGLA ZASTUPNIKA
MENADŽMENT
     Uloga upravnih odbora u oblikovanju organizacione kulture
PRODAJA
     Sam svoj menadžer
PRAKSA
     Tokovi osiguranja
REPORTAŽA
     Miodrag Kvrgić; izvršni direktor Merkur osiguranja na Njujorškom maratonu
SUDSKA PRAKSA I POJMOVI

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju