Svet osiguranja 1/2 2017.

Razni autori

februar 2017.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

68

Finansijski mesečnik, za januar i februar 2017. - izdanje za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju

TEC-2017-01sos

Novo

22,35 kn

SADRŽAJ
Uvodnik
VESTI
INTERVJU
     Ana Firtel, izvršna direktorka FIC-a
TEMA BROJA
     Tržište softvera za osiguravače
AKTUELNO
     Planovi ulaganja na srpskom tržištu
     Investicioni trendovi
KRUPNIM SLOVIMA
     Šta nas čeka u 2017.
AKTUELNO
     Lizing kompanije na tržištu osiguranja
KOMENTAR
     Mere sprečavanja šteta u životnom osiguranju
EIOPA
     Izveštaj o finansijskoj stabilnosti
RAZGOVARAMO
     Josip Mađarić, advokat, advokatska kancelarija Mađarić&Lui
TRENDOVI
     Osiguranje kao osnov obezbeđenja kontinuiteta poslovanja
     Sajber strategija osiguravajućih društava
     On-line prodaja osiguranja u Evropi
SVETSKA TRŽIŠTA
     Šta planiraju veliki osiguravači u 2017
IZ UGLA ZASTUPNIKA
PRODAJA
     Kupac je ogledalo prodavca
     Uspeh u prodaji i dugoročan odnos sa kupcem
MARKETING
     Iskoristite snagu društvenih mreža za poslovanje
MENADŽMENT
     Upravljanje vremenom i energijom
     Kad dijalog završi na monologu
SUDSKA PRAKSA I POJMOVI
PRIKAZ KNJIGE
     Osiguravajuća društva u ulozi institucionalnih investitora

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju