Svet osiguranja 7/8 2017.

Razni autori

juli/avgust 2017.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

68

Finansijski mesečnik, za juli/avgust 2017. - izdanje za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju

TEC-2017-07/08sos

Novo

22,35 kn

SADRŽAJ
UVODNIK
VESTI
INTERVJU
     Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije
TEMA BROJA
     Ljudski faktor sve češći uzrok šteta
AKTUELNO
     Šta novo tržištu osiguranja donosi Nacrt građanskog zakonika?
     Putno zdravstveno osiguranje trudnica, mama i beba
     Osiguranje u pčelarstvu
     Izgradnja novih finansijskih ekosistema
ANALIZA
     Poslovanje u prvom tromesečju
     Rizici zemalja i sektora na globalnom nivou po proceni Coface-a
RAZGOVARAMO
     Goran Đerić, direktor funkcije usluga Pošte Srbije
KRUPNIM SLOVIMA
     Aktuarski poslovi u bankama
TRENDOVI
     Uticaj robotike, robotske automatizacije procesa i veštačke inteligencije na osiguranje
     Potreba za upravljanjem svim rizicima u osiguravajućim društvima
     Osiguravači u nekretninama
     Kako će manje korišćenje gotovine uticati na osiguravače?
REGION
     Crna Gora – Izveštaj o poslovanju u 2016.
     Makedonija – Ažurnost i problemi isplate štete
SVETSKA TRŽIŠTA
     Transakcije u 2016. godini
     Najnovija studija Allianza SE o budućnosti osiguranja do 2027.
MENADŽMENT
     Neuspeh kao poklon
SUDSKA PRAKSA

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju