Svet osiguranja 11 2019.

Razni autori

novembar 2019.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

68

Finansijski mesečnik, za novembar 2019. - izdanje za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju


TEC-2019-11sos

Novo

22,13 kn

SADRŽAJ
UVODNIK
VESTI
INTERVJU
     Dejan Jevtić; predsednik IO AMS osiguranja
TEMA BROJA
     Štednja u uslovima niskih kamatnih stopa
AKTUELNO
     Srpski dani osiguranja
RAZGOVARAMO
     Ivan Divić; direktor Adacta Fintech
AKTUELNO
     SEE Top 100 osiguravajućih kompanija za 2018. u regionu JIE
     Šta se menja u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
     Osiguranje električnih trotineta
RAZGOVARAMO
     Prof. dr Jovan Slavnić
TRENDOVI
     Uticaji i optimizacija efekata primene “cloud“ tehnologije u osiguravajućim društvima
     Kriza u Persijkom zalivu povećava i rizik osiguravača
EKONOMIJA
     Povodom dodele Nobelove nagrade za ekonomiju u 2019
SVET BANKARSTVA I FINANSIJA
     REČ STRUČNJAKA - Vladimir Šarić; predsednik Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita
     UKRATKO
     INTERVJU - Dušan Komar; partner McKinsey Srbija
     U FOKUSU – Mobilno bankarstvo
KOLUMNA
     Želje nas pokreću; a nepotrebna uverenja koče
DOGAĐANJA
     XXI Međunarodni naučni skup “Prouzrokovanje šteta, naknada štete i osiguranje
REGION
     Crna Gora- Razgovor sa Borisom Šabanom, izvršnim direktorom Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore
PRODAJA
     Prodaja u službi klijenta
PRAKSA
     Privredni razvoj povećava tražnju za reosiguranjem
POSLOVNA KOMUNIKACIJA
     Stres na poslu - Ko je zapravo “gazda
PUTOPIS
     Subotica
Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju