Svijet osiguranja 4 2019.

Razni autori

prosinac 2019.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

68

Mjesečnik financijske industrije, broj za prosinac 2019. - izdanje za Hrvatsku i Sloveniju


TEC-2019-04soh

Novo

20,36 kn

SADRŽAJ
UVODNIK
IZMEĐU DVA BROJA
     Hrvatska
     Regija
     Svijet
TRŽIŠTE OSIGURANJA
     Studeni 2019.
AKTUALNO
     Rezultati poslovanja osiguratelja u 2019. godini
     Štete od prirodnih nepogoda
MIROVINSKI SUSTAV
     AZ mirovinski fondovi traže prilike za nova ulaganja
BANKARSKI SEKTOR
     Najbolje svjetske privatne banke
     Navike klijenata banaka i SIE regiji
TEMA
     Putna osiguranja
TRENDOVI
     Uloga osiguratelja u europskoj kibernetičkoj otpornosti
     Polica osiguranja AO od sada u digitalnom obliku
     SEE Top 100 osiguravajućih kompanija za 2018. u regiji JIE
AKVIZICIJE
     Sava osiguranje širi poslovanje na hrvatskom tržištu
DIGITALIZACIJA
     Utjecaji i optimizacija učinaka cloud tehnologije u osiguravajućim društvima
SVJETSKA TRŽIŠTA
     Ekonomska osjetljivost na krizu i uloga osiguranja
KOLUMNA
     Lemonade osiguranje d.d.
DOGAĐANJA
     Hrvatski dani osiguranja
     Osmi Adacta godišnji susret - “Intelligent business“
     Konferencija “Mutual insurance conference: CEE countries -new market boost?”
     Konferencija Hrvatskog aktuarskog društva
REGIJA
     Razgovor s Borisom Šabanom, izvršnim direktorom Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore
MENADŽMENT
     Stres u radnom okruženju
PRAKSA
     Izašla nova brošura Insurance Europe “Insurance fraud: not a victimless crime”
     Prijevare i zlouporabe - s posebnim osvrtom na zlouporabe identiteta u osiguranju
     Pitali ste - odgovaramo
Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju